TOMOYA KATO

2021-03-14

茂ることを 考える。
野にしげる。
あたり前じゃない。
触発観。