TOMOYA KATO

トイレは 入った後は 直ぐに入るべからず。

2019-06-07

トイレは 入った後は 直ぐに入るべからず。
トイレの出来事。