TOMOYA KATO

「日記帳が既に完成してるって?」「完成も未完成も 目的地では ないよ」夜の路地を歩いて 直感を見直していた 帰り道。直る感度。

2018-04-07

「日記帳が既に完成してるって?」「完成も未完成も 目的地では ないよ」夜の路地を歩いて 直感を見直していた 帰り道。直る感度。
「日記帳が既に完成してるって?」

「完成も未完成も 目的地では ないよ」

夜の路地を歩いて 直感を見直していた 帰り道。

直る感度。